پاورپوينت – بررسی توزیع و انتقال یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیم پلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه جوان (16 اسلايد)

پاورپوينت – بررسی توزیع و انتقال یونها در مسیرهای آپوپلاستیک و سیم پلاستیک و ورود آنها به آوند چوبی در ریشه جوان (16 اسلايد)


•نیاز فیزیولوژیکی گیاهان به یونهای سدیم و کلراید بسیارکم است [1 و 2] ولی معمولآ بیشترین مقدار را در خاکهای شور دارند [3]. در این خاکها، شدت جذب، انتقال و چگونگی توزیع این یونها، بر رشد و نمو ، تغذیه معدنی و تحمل گیاهان به شوری خاک اثر فوق العاده دارد [4]. دراثر جذب و تجمع بیش از حد این یونها در اندامهای گیاهان، انجام بسیاری از فرایندهای بیوشیمیایی مختل می شود[5 ]  و به اندامهای گیاهان از جمله به ریشه ها آسیب می رسد. همچنین ریشه و متابولیسم آن بر قابلیت جذب و دسترسی عناصر  تاثیر می گذارد و ریشه ها با جذب انتخابی عناصر ضروری و خروج یا محدود کردن جذب عناصر سمی در خاک شور در تحمل گیاهان به شوری موثرهستند. •نتایج بررسی اولیه ما نشان داد که مقاومت گیاه آفتابگردان ( واریته موردن ) به شوری خاک در مرحله جوانه زنی بیشتر ازمراحل اولیه رشد  است. در مرحله زایشی نیز میزان انتقال این دو یون از اندامهای رویشی به بذر آفتابگردان بسیار ناچیز است به همین دلیل میزان این دو یون در بذر گیاه آفتابگردان رشد کرده در خاک شور ناچیز است. از میان مراحل اولیه رشد، کمترین مقاومت را …

فایل فلش فارسی نوکیا nokia 3310 ورژن 10.03.11کاملا تست شده

فایل فلش فارسی نوکیا nokia 3310 ورژن 10.03.11کاملا تست شده


نیاز مند نصب دانگل بست  best2 …

تحقیق ظهور حضرت مهدى(عج) از ديدگاه جامعه اسلامى

تحقیق ظهور حضرت مهدى(عج) از ديدگاه جامعه اسلامى


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، ظهور حضرت مهدى(عج) از ديدگاه جامعه اسلامى بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بر پژوهشگران، صاحب نظران و ارباب دانش پوشيده نيست كه مسأله مهدويّت و انديشه ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در آخر الزمان، يكى از مسايل بسيار حياتى اسلام، و از اعتقادات قطعى عموم مسلمانان است، كه شيعه و سنّى در طى قرون و اعصار متمادى همه بر اين عقيده اتّفاق نظر داشته و آن را جزء عقايد قطعى خود مى دانند. گرچه وجود اين عقيده در اسلام به خصوص در ميان شيعيان، از مسايل بسيار حايز اهميّت، و از اعتقادات بنيادى محسوب مى شود، و از اين رهگذر در ميان همه مذاهب اسلامى، شيعيان بيش از همه با اين عقيده شناخته شده اند، لذا برخى از افراد نا آگاه و بى اطّلاع، يا لجوج و معاند پيوسته كوشيده و مى كوشند تا اين عقيده را در مذهب شيعه محصور كنند، ولى هرگز عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در اسلام اختصاص به شيعه ندارد. بلكه عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) مورد اتّفاق و اجماع همه مسلمين بوده، و كليّه فِرَق اسلامى در اين عقيده باهم اتّفاق نظر دارند، و حتّى فرقه ساخته شده «وهّابيت» نيز آن …

تحقیق محاربه

تحقیق محاربه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، محاربه بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه : اهميت بحث و شناخت آن: بدون ترديد از روزي كه بشر خود را شناخته و با ديگر همنوعانش به يك زندگي اجتماعي پرداخته است، همواره يا به جهت حسابگري و يا از روي ناچاري به اطاعت از مجموعه قواعد زندگي تن درداده است. خصلت تكليف پذير انسان باعث شده است كه بشر بتواند نيازمندي ها و خواسته ها و حوادث ناشي از زندگي اجتماعي را به وسيله اطاعت و پيروي از قواعد و مقررات موضوعه بشري برطرف و حل و فصل كند. بنابراين بايد گفت كه لازمه زندگي اجتماعي وجود همين قوانين و مقرراتي است كه براي انسان تعيين تكليف مي كند پس جامعه به چنين قواعد و مقرراتي نياز دارد و بايد مجازات‌هايي وجود داشته باشد براي برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت در بين مردم و قواعد و مقرراتي كه با حقوق و آزادي ها و شخصيت معنوي افراد در ارتباط است از اهميت به سزايي برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعايت احترام و اطاعت از اين مقررات كرده است. حدود يكي از اين قواعد و مقررات است كه در بين ساير قوانين جزايي اهميت زيادي دارد و داراي مصاديق مختلفي مي باشد كه …

تحقیق نامه‏اى از آن حضرت ( ع ) به قاضى ‏اش شريح بن الحارث

تحقیق نامه‏اى از آن حضرت ( ع ) به قاضى ‏اش شريح بن الحارث


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، نامه‏اى از آن حضرت ( ع ) به قاضى ‏اش شريح بن الحارث بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نامه‏اى از آن حضرت ( ع ) به قاضى ‏اش شريح بن الحارث گويند كه شريح بن الحارث قاضى امير المؤمنين ( ع ) در زمان او خانه ‏اى خريد به هشتاد دينار . اين خبر به على ( ع ) رسيد . او را فرا خواند . و گفت : شنيده ‏ام خانه‏ اى خريده ‏اى به هشتاد دينار و براى آن قباله نوشته‏ اى و چند تن را هم به شهادت گرفته‏ اى . شريح گفت : چنين است يا امير المؤمنين . على ( ع ) به خشم در او نظر كرد ، سپس فرمود : اى شريح ، زودا كه كسى بر سر تو آيد كه در قباله ‏ات ننگرد و از شاهدانت نپرسد ، تا از آنجا براندت و بى ‏هيچ مال و خواسته ‏اى به گورت سپارد . پس ، اى شريح ، بنگر ، نكند كه اين خانه را از دارايى خود نخريده باشى ، يا نقدى كه بر شمرده ‏اى از حلال به دست نيامده باشد . كه اگر چنين باشد هم در دنيا زيان كرده ‏اى و هم در آخرت اما اگر آنگاه كه اين خانه را مى ‏خريدى نزد من آمده بودى ، برايت قباله ‏اى مى ‏نوشتم به اين نسخت و تو حت …