پلان چهار طبقه ی تک واحدی (سه خواب )

پلان چهار طبقه ی تک واحدی (سه خواب )

پلان چهار طبقه ی تک واحدی (سه خواب )

پلان چهار طبقه ی تک واحدی (سه خواب )

قسمتی از توضیحات پروژه : پلان چهار طبقه ی تک واحدی دارای سه خواب است و مساحت هر طبقه 122.16 و متراژ کل 634 می باشد….. عناوین مطالب :- پلان تیپ طبقات- پلان مبلمان- پلان پارکینگ- سایت پلان- شیب بندی- یک برش- یک نما- پلان فونداسیون- پلان تیر ریزی- پلان بادبند- دیتیل ها و …