پلان تیپ 5 طبقه ی سه خواب تک واحدی

پلان تیپ 5 طبقه ی سه خواب تک واحدی

پلان تیپ 5 طبقه ی سه خواب تک واحدی

پلان تیپ 5 طبقه ی سه خواب تک واحدی

قسمتی از توضیحات پروژه : پلان تیپ 5 طبقه ی سه خواب و تک واحدی، متراژ کل 1018.50 و هر طبقه 177 متر میباشد دارای پلان مبلمان و اندازه گذاری ، نما و برش و سایت پلان است و پلان ها بصورت تیپ ترسیم شده است….. عناوین مطالب :- پلان تیپ طبقات- مبلمان- پارکینگ- یک برش- دو نما- …