پاورپوينت -بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برخی از محیطهای کشت کنترل شده در کشت نشای گوجه فرنگی (72 اسلايد)

پاورپوينت -بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برخی از محیطهای کشت کنترل شده در کشت نشای گوجه فرنگی (72 اسلايد)


مدرن شدن زندگی امروزی توام با افزایش جمعیت تحولات بزرگی را در سیستم های تولیدی کشاورزی ایجاد کرده است. بالا بودن عملکرد و قیمت نهایی محصولات گلخانه ای و امکان کاشت محصول در تمام سال باعث گسترش کاشت گیاهان در فضای بسته شده است. امروزه سبزیهای گلخانه ای در انواع بسترهای آلی و معدنی پرورش می یابند. داشتن زهکش مناسب، تهویه کافی، قدرت نگهداری آب، سمی نبودن، استریل بودن و فقدان مواد شیمیایی مضر برای گیاه به عنوان ویژگیهای مطلوب یک بستر کشت محسوب می شوند …