دانلود مقاله پیرامون آب معماری کویر

دانلود مقاله پیرامون آب معماری کویر

دانلود مقاله پیرامون آب معماری کویر

دانلود مقاله پیرامون آب معماری کویر

شرح مختصر : كوير همواره مفهومي از خشكي و بي آبي را به دنبال داشته است و آب در معماري كوير به عنوان اصلي ترين عنصر حيات بخش مطرح بوده است . در جائيكه تضاد بين خشكي و آب جلوه گر مي شود, نگرش مردم نسبت به آب متفاوت از مردم ساير اقليم ها مي باشد. اين نگرش متفاوت زاينده ريشه ها و مفاهيم …