دانلود مقاله احتراق در محیط زیست

دانلود مقاله احتراق در محیط زیست

دانلود مقاله احتراق در محیط زیست

دانلود مقاله احتراق در محیط زیست

شرح مختصر : آتش خطرناک ترین دشمن جنگل می باشد. یک آتش سوزی محدود نیز همواره خسارات قابل ملاحظه ای را موجب می گردد به طوری که ممکن است حتی تخریب نهایی و کلی از آن ناشی شود. سطح وسیعی از جنگل های به علت ازدیاد جمعیت به مناطق مسکونی، مراتع و زمین های زراعتی تبدیل گردیده است. انسان …