تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

درس مبانی سازمان دکتر رضاییان اصلی ترین منبع برای درس تئوری های مدیریت است که باید علاوه بر تست های سراسری و ازاد به زدن تست های تالیفی نیز اهتمام داشت تا نتیجه ای بسیار عالی در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب کنید. …

تست تالیفی کتاب مدیریت عمومی الوانی

تست تالیفی کتاب مدیریت عمومی الوانی

تست تالیفی کتاب مدیریت عمومی الوانی

تست تالیفی کتاب مدیریت عمومی الوانی

همیشه تست های ازمون سراسری یا ازاد برای کسب رتبه خوب و قابل قبول کافی نیست بلکه باید از تست های دیگر اساتید که زحمت تالیف تست های تالیفی را نیز کشیده اند استفاده کرد تا به نتیجه عالی دست یافت. …

لیست پایان نامه همه گروه ها

لیست پایان نامه همه گروه ها

لیست پایان نامه همه گروه ها

لیست پایان نامه همه گروه ها

ردیف موضوع : پایان نامه صفحه 1 شركت پیشتاز قطعه سناباد ( M.S.T GROUP ) 109 2 تحليل روشهاي كاهش ضريب تمركز تنش با تغييرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 3 پروژه مالی – حسابداری کالادرشرکت گاز 85 4 پروژه طراحی وب …

مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube heat exchanger)

مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube heat exchanger)

مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube heat exchanger)

مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube heat exchanger)

پروژه مبدل های حرارتی پروژه اینجانب مربوط میشود به طراحی مبدل های حرارتی است که شامل مقدمه ، اهداف اصلی طراحی،مزایای مبدل های پوسته و لوله ،قسمت های اصلی مبدل هاهمراه با اشکال مختلف ،تعاریف کلیه قسمت ها ، اثرات حرارتی ،انتخاب محل عبور سیال ،خورندگی سیالات ،انتخاب محل عبور …